Việt Chuyên - Đào tạo về Website Doanh Nghiệp, PHP & MySQL, Thiết kế đồ họa quảng cáo. - Tp Hồ Chí Minh - viet chuyen php

Việt Chuyên - Đào tạo về Website Doanh Nghiệp, PHP & MySQL, Thiết kế đồ họa quảng cáo. — Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết về quảng cáo

ĐÀO TẠO WEBSITE DOANH NGHIỆP, PHP & MySQL, THIẾT KẾ ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO VỚI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC CAM KẾT CỤ THỂ

- Chất lượng đào tạo được khẳng định qua hệ thống PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, trên mỗi phiếu đánh giá có địa chỉ mail và số ĐTDĐ của từng học viên (tại link http://vietchuyen.org/phieu-danh-gia-chat-luong-dao-tao.html )

- Nội dung đào tạo đáp ứng tốt yêu cầu của thực tế - Được khẳng định qua THÀNH TỰU CỦA CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TỐT. Mỗi CỰU HỌC VIÊN được tôn vinh có số ĐTDĐ, chức danh & nơi công tác của từng người (tại link http://vietchuyen.org/thanh-tuu-cua-chat-luong-dao-tao-tot.html )

- Có thư viện các tình huống (LAB) thử thách kỹ thuật thiết kế website doanh nghiệp – Giúp học viên tiếp cận & thành thạo các kỹ thuật khó của những website có chức năng như: Website tin tức, website bán hàng & thanh toán online, website âm nhạc, website việc làm, website địa ốc – nội thất, website đa ngôn ngữ & đa giao diện (tại link http://vietchuyen.org/tin-va-lab-cntt/18/103-WEB-LANH-NGHE-LAB.html )

- Đồ án xây dựng website doanh nghiệp về nhiều thể loại khác nhau của Học viên các lớp đã kết thúc ( tại link http://vietchuyen.org/index.php?pageNum_rs_project=0&totalRows_rs_project=40∾t=project )

- Giảng viên môn PHP & MySQL có chứng chỉ chuyên sâu cao nhất là ZEND CERTIFIED ENGINEER (tại link http://vietchuyen.org/detail/16/459/CHUC-MUNG-GIANG-VIEN-BUI-QUOC-HUY-DA-DAT-DUOC-CHUNG-CHI-QUOC-TE-ZEND-PHP-5.html )

- Đào tạo Website theo các chuyên đề, thể loại gắn liền với nhu cầu cần thiết thực tế của các doanh nghiệp (tại link http://vietchuyen.org/detail/16/416/DAO-TAO-WEBSITE-DOANH-NGHIEP-THEO-CHUYEN-DE-THUC-TE.html )

- Cam kết chất lượng đào tạo (tại link http://vietchuyen.org/detail/16/403/CAM-KET-CHAT-LUONG-DAO-TAO-CAC-KHOA-HOC-VE-XAY-DUNG-WEBSITE-DOANH-NGHIEP.html )

- Đã từng tổ chức các hội thảo lớn về chuyên ngành đào tạo (tại link http://vietchuyen.org/vietchuyen/2/HINH-ANH-HOI-THAO-BAO-MAT-WEBSITE-DOANH-NGHIEP---NGAY-18-05-2008.html )

- Bài tập thực hành cuối các môn học trong khóa học THIẾT KẾ ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO - Ý TƯỞNG THIẾT KẾ & MỸ THUẬT ỨNG DỤNG (tại link http://vietchuyen.org/bai-tap-cuoi-khoa-do-hoa.html )

- Hình ảnh về cơ sở vật chất, phòng ốc, trang thiết bị đào tạo của Trung Tâm Việt Chuyên (tại link http://vietchuyen.org/vietchuyen/1/MOT-SO-HINH-ANH-TRUNG-TAM-DAO-TAO-CONG-NGHE-MANG-VIET-CHUYEN.html )

Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Mạng & Website Việt Chuyên

740/12 Sư Vạn Hạnh(nối dài), P.12, Q.10, TP.HCM

ĐT: (08). 3862 7509 - 6264 9179

Email: training@vietchuyen.org – daotaomangvietchuyen@yahoo.com.vn

Website: www.vietchuyen.org – www.DDCNTT.vn

vietchuyen