Việc làm freelance hoặc bán thời gian. - Tp Hồ Chí Minh

Việc làm freelance hoặc bán thời gian. — Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết về quảng cáo

Trong quảng cáo này:
Tôi đăng việc làm
Loại chức vụ:
Bán thời gian

- Thiết kế thương hiệu ( logo, namecard, catalogue...)
- Nhận dạy kèm phần mềm thiết kế đồ họa ( Illustrator, Photoshop...)

coffee_lop