Trường Trung cấp Kinh Tế Công Nghệ Đại Việt - Tp Hồ Chí Minh

Trường Trung cấp Kinh Tế Công Nghệ Đại Việt — Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết về quảng cáo

TUYỂN SINH ĐỢT 01 NĂM 2010

CÁC NGÀNH MỚI

 1. Dược sĩ trung cấp
  
 2. Y sĩ đa khoa
  
 3. Điều dưỡng đa khoa
  
 4. Công nghệ thông tin
  
 5. Đồ họa quảng cáo
  
 6. Quản trị kinh doanh
  
 7. Kế toán kiểm toán
  
 8. Tài chính tiền tệ(Ngân Hàng)
  
 9. Du Lịch:-Nghiệp vụ hướng dẫn,điều hành
  
      -Quản trị du lịch - Nhà hàng - Khách sạn

viettam007