Thiết bị dẫn đường Vietmap 1000TL - Tp Hồ Chí Minh - dẫn đường navigator

Thiết bị dẫn đường Vietmap 1000TL — Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết về quảng cáo

Bản đồ vệ tinh GPS 1000TL

Chỉ có tại ThanhBinhAuto

- Thiết bị gắn trên xe hoặc cầm tay , hệ thống vệ tinh dẫn đường ( Car - Navigator)

- Máy điều khiển màn hình 5 inch

- - Bộ xạc trong xe và xạc điện nguồn