Minh la sinh vien, tinh tinh xuong xa thoai mai, thich la chieu yeu la cuoi. - Tp Hồ Chí Minh

 

Danh mục này không còn nữa.