Máy đo nồng độ phóng xạ - Tp Hồ Chí Minh - máy đo mức độ phóng xạ

Máy đo nồng độ phóng xạ — Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết về quảng cáo

Máy đo nồng độ phóng xạ

Dùng đo mức độ nồng độ phóng xạ trong thực phẩm, hàng tiêu dùng

Liên hệ:

Mktech Co., Ltd

Anh Tuyên: 0907 668850

Office Address: E3 Thanh uy Villa., 18 Road, Kha Van Can Str., HBC Ward, Thu

Duc Dist, Ho Chi Minh City - Vietnam

Đt: 08- 37262687; 22404445

Email: sales@mktech.com.vn

Web: www.mktech.vn

mekong_vn
Xem Bản đồ Lớn hơn