Giáo viên - Tp Hồ Chí Minh

Giáo viên — Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết về quảng cáo

Trong quảng cáo này:
Tôi đăng việc làm
Loại chức vụ:
Bán thời gian

Vietnamese for foreigner in Ho Chi Minh City. I am Mr Phong, 30 years old, MA - Lingguistics and Literature. Experience: 5 years in teaching Vietnamese with good method. Fees: 5 USD/ 1 hour/ 1 person class. 3,5 USD / 1 hour/ 2-3 persons class. Phone number: 0909 372 303.
Thanks!

Ẩn danh
  • Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam