Đồ đồng mỹ nghệ: tranh đồng, tượng đồng, kỳ lân, tỳ hưu, trống đồng, khuê văn các, chùa mộ - Tp Hồ Chí Minh

 

Danh mục này không còn nữa.