Dây chuyền chiết rót ghép mí lon nước yến - Tp Hồ Chí Minh - kích thước lon nước yến

Dây chuyền chiết rót ghép mí lon nước yến — Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết về quảng cáo

Dây chuyền chiết rót ghép mí lon nước yến

Dây chuyền định lượng chiết rót siết nắp, ghép mí lon nước yến

Công suất: 2000 lon/ giờ

Kích thước lon: 50 x 80 – 100 x 150 mm

tham khao video clip:

www.youtube.com/maythucpham

Vui Lòng liên hệ:

Mktech Co., Ltd

Anh Tuyên: 0907 668850

Office Address: E3 Thanh uy Villa., 18 Road, Kha Van Can Str., HBC Ward, Thu

Duc Dist, Ho Chi Minh City - Vietnam

Đt: 08- 37262687; 22404445

Email: sales@mktech.com.vn

Web: www.mktech.com.vn

mekong_vn