Bán đồng hồ ODO cổ - Tp Hồ Chí Minh - ban NG

Bán đồng hồ ODO cổ — Tp Hồ Chí Minh

Chi tiết về quảng cáo

Cần bán 2

Liên hệ : 0909217753_Quý

đồng hồ ODO cổ mã số 54(kim thủng hình khối)Westminster , 3 lổ, 15 phút nhạc tng týng týng tng 1 lần. 10 gông có in số 111. Vỏ bên ngoài vẩn còn hoa văn nhýng thùng hõi cũ tí. Fix giá 3 triệu/cái
marado_lucky2007